Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

CLAU CONSULTORS, ESTUDIS DE MERCAT I D'OPINIÓ

Filosofia de l'empresa

Valor afegit

Concebem la investigació com a una eina útil orientada a optimitzar al màxim la gestió comercial, comunicativa i de màrqueting.

La principal fita a Clau Consultors és aportar un valor afegit en totes les investigacions donant un gran protagonisme a l'anàlisi a consciència dels resultats en conjugació amb el coneixement previ del sector, l'àmbit, el target o el context objecte d'estudi.

Implicació amb el client

Comprenem les necessitats i objectius de cada client i es proporciona un enfocament pràctic i operatiu. Es prioritza l'operativitat i la facilitat de lectura i d'interpretació dels resultats, presentant-los gràficament i oferint tant conclusions concises com recomanacions útils respecte al plantejament de futures estratègies comercials i de màrqueting.

Flexibilitat

Es planteja un enfocament flexible i amb gran capacitat d'adaptació a demandes específiques.

Qualitat

Hi ha una excel·lent coordinació interdepartamental que permet una més gran flexibilitat i control dels processos, comptant amb un equip de treball amb alt nivell de formació i experiència.

Responsabilidad social corporativa

Destinem l'1% de la facturació a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a activitat contribuir al desenvolupament del Tercer Món. En els darrers anys hem col·laborat amb Unicef, amb la Fundación Vicente Ferrer i amb la Fundació Umbele.

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL