Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

Publicitat televisiva

INVESTIGACIÓ DE MERCATS PER A GRAN CONSUM I SECTOR PUBLICITARI

Disseny i aplicació de models

Metodologia qualitativa

Concept & Advertising test
Mirror Viewing Test
Test de Diagnòstic de la Marca
Investigació sobre socioestils comunicacionals

Metodologia quantitativa

Client misteriòs
Estudi d'avaluació de la Qualitat Percebuda
Estudi de mesura de la Satisfacció del Client
Aula-test
Hall Test
Store check
Exit Surveys
Pànels

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL