Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

INVESTIGACIÓ QUALITATIVA

Un estudi qualitatiu permet comprendre en profunditat el tema que s’investiga: motivacions i frens cap a un producte o servei, actituds, percepcions, estils de vida, comportaments, projeccions… En els estudis qualitatius no es pretén extrapolar els resultats al conjunt de l’univers d’estudi. Per això, a diferència de la investigació quantitativa, les mostres qualitatives són reduïdes i no són representatives en el sentit estadístic.

En els estudis qualitatius es parteix del discurs espontani i lliure sobre una determinada temàtica i es demana als participants que facin associacions espontànies respecte de determinats conceptes o productes. També s’observen les seves reaccions enfront la visualització de determinats estímuls.

Els focus groups (reunions de grup) i les entrevistes en profunditat són les metodologies qualitatives més utilitzades.

Metodologies qualitatives d'investigació de mercats

METODOLOGIES QUALITATIVES

Reunions de Grup (Focus Groups)
Grups d'opinió on line
Grups projectius
Grups creatius (de llarga durada)
Mini-grups
Entrevistes en profunditat (individuals i dobles)
Entrevistes semiestructurades
Etnogràfiques
Entrevistes a experts i líders d'opinió

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

Test de concepte i nous productes
Pre-test i Post-test comunicacionals
Test de Publicitat
Test de Packaging
Test de Productes
Investigació motivacional
Estudis de base i imatge
Estudis de diagnòstic prospectiu
Estudis sociològics
Mystery Shopper

Línies de treball en investigació de mercats qualitativa
 

MÉS INFORMACIÓ

Una investigació qualitativa és adequada sempre que es plantegen objectius complexos que requereixen la comprensió en profunditat de fenòmens on intervenen gran nombre de factors que s’influeixen i relacionen entre ells.

Un enfocament qualitatiu és especialment adequat en situacions on es plantegen objectius de caràcter creatiu o prospectiu. També resulta d’utilitat quan s’estudien aspectes de tipus motivacional ja que permet conèixer amb detall les motivacions profundes i els frens (no només els racionals, sinó també els emocionals).

En aquest sentit, l’estudi qualitatiu admet la utilització de tècniques projectives (personificacions, retrats xinesos…), a través dels quals és possible accedir a aspectes del subconscient que no solen manifestar-se de forma oberta.

La metodologia qualitativa s’utilitza de vegades com una primera fase exploratòria quan es vol analitzar un territori desconegut o poc estudiat prèviament. En aquests l’estudi qualitatiu es complementa amb una investigació quantitativa posterior.

Els estudis qualitatius són conduïts per psicòlegs i sociòlegs entrenats a accedir a la part més inconscient dels individus i que analitzen tant el discurs explícit com d’altres indicadors que, de forma latent, donen informació sobre les veritables motivacions i els aspectes més emocionals.

- Tècniques projectives (personificacions, retrat xinès, planeta imaginari, ...)
- Tècniques creatives
- Tècniques observacionals (participant i no participant): retrats psicològics, anàlisi de diaris, rastreig de comunicacions...
- Collage, vinyetes
- Role playing

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL