Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

TÈCNIQUES QUALITATIVES

ENTREVISTES SEMIESTRUCTURADES

Una entrevista semiestructurada és un tipus d'entrevista més tancada que l'entrevista en profunditat pel que fa a la formulació i a l'ordre de les preguntes. No obstant això es permet a l'entrevistat donar una resposta oberta, sense condicionar les seves opinions a un llistat de possibles respostes.

És més breu que l'entrevista en profunditat.