Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

TÈCNIQUES QUALITATIVES

REUNIONS DE GRUP (FOCUS GROUPS)

Els focus groups són una de les metodologies qualitatives més utilitzades. Són reunions amb participants d’un perfil específic, l’adequat a cada necessitat investigació (poden ser des de consumidors d'un producte amb un perfil sociodemogràfic molt concret fins a professionals o experts en un sector determinat).

El plantejament de les reunions de grup és obert i estructurat:

• Obert: en el sentit que es focalitza en l'espontaneïtat de les respostes i les reaccions dels participants.

• Estructurat: El tècnic qualitatiu elabora una guia que serveix per orientar l'ordre de presentació de les temàtiques (sempre partint d'allò més espontani a l’inici i tendint cap a elements suggerits a la part final) i és alhora un recordatori per garantir que tots els temes són tractats pel grup.

Els focus groups són moderats per un expert en aquest tipus de tècnica que intervé amb la premissa fonamental de no interferir en la dinàmica del grup i d’acceptar totes les opinions com a vàlides de manera que primi la llibertat, l'espontaneïtat i la sinceritat dels participants. La funció del moderador és la de crear un clima de confiança amb els assistents i anar introduint les diverses temàtiques d'interès moderant els torns d'intervenció perquè tots emetin la seva opinió.

Les reunions tenen una durada aproximada d'entre 2 hores i 2 hores i mitja i es fan en sales en què el client pot visualitzar el grup darrere d'un mirall-espia.

El valor d'aquesta tècnica rau en l'interpretació del desenvolupament de la dinàmica que s'estableix entre els diferents assistents. La riquesa i profunditat de la informació que aporta fan que aquesta metodologia sigui la més implementada.

La grandària idònia del grup per a que tots puguin expressar les seves opinions és d'uns 8/9 participants.