Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

TÈCNIQUES QUALITATIVES

GRUPS CREATIUS

Els grups creatius són focus groups en els quals es potencia la creativitat dels individus que hi participen. El més important és la generació de noves idees (a partir de tècniques com el brainstorming) que després puguin ser valorades pel grup.

Els participants poden ser des d'un grup de professionals implicats en la temàtica a investigar, experts en determinada matèria o bé consumidors amb un perfil creatiu.

Els Grups Creatius es converteixen en la tècnica qualitativa més oportuna quan l'objectiu fonamental és el desenvolupament de nous productes o nous conceptes de servei.