Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

MODELS D'INVESTIGACIÓ

AULA TEST

L'aula test és un model que desenvolupa diversos tipus d'investigació de base, hàbits, diagnòstic i temes d'opinió pública/social, entre el públic infantil, juvenil i adult, en l'àmbit de l'ensenyament públic i privat: primària, secundària, formació tècnicoprofessional i universitat.

Avantatges

Permet un accés fàcil, ràpid i operatiu a l'entrevistat a l'utilitzar el grup aula com a base per a la realització del treball de camp, i a la vegada contrarrestar els biaixos derivats d'efectuar la recollida d'informació en un context aliè al territori quotidià de relació social de l'entrevistat. Així mateix, facilita l'administració de qüestionaris de certa extensió, al disposar de les condicions òptimes: indret adequat, temps i la possibilitat d'interactuar enfront de dubtes concrets.