Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

MODELS D'INVESTIGACIÓ

CONCEPT & ADVERTISING TEST

El Concept & Advertising test és un model d'investigació qualitativa consistent en l'anàlisi de conceptes, comunicació publicitària, packaging i accions promocionals. S'utilitza metodologia d'intervenció qualitativa: grups de discussió i entrevistes en profunditat. Es mostra als participants una bateria de spots, comunicacions o accions promocionals objecte d'estudi (fins a un màxim de 8), analitzant-se els aspectes clau de cadascun, centrant-se en els likes i dislikes associats a l'acció publicitària, així com el seu nivell d'adequació i repercusions en la percepció global del producte i la seva possible prescripció a nivel professional.

Avantatges

Aquest model proporciona una valoració exhaustiva dels factors clau del concepte, el producte, la comunicació i l'acció promocional: motivacions i frens, adequació al tipus de producte, elements més rellevants, així com les repercusions del marketing mix a nivell de prescripció professional per a aquesta mena de productes.