Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

MODELS D'INVESTIGACIÓ

MYSTERY SHOPPER (CLIENT MISTERIÓS)

El Mystery Shopper o Client Misteriós és una tècnica que consisteix en la simulació de la compra, la contractació de serveis o presa de contacte amb el venedor in situ (en el punt de venda/establiment), duta a terme per un equip qualificat de persones especialitzades en la pseudocompra. Aquests sol·liciten, com si fossin un client més, una sèrie de productes, serveis o informacions amb la finalitat d'avaluar unes variables definides prèviament.

Objectius i Metodologia

Permet mesurar de forma minuciosa la qualitat del servei i la satisfacció del client. La metodologia està basada en tècniques d'observació participant. S'estableixen una sèrie de punts d'actuació per a obtenir informació detallada dels aspectes físics i de la qualitat del servei (disponibilitat i professionalitat dels empleats, l'atenció i el tracte dispensat als clients).

Més informació dins de l'apartat d'Enquestes de Satisfacció i Estudis de la Qualitat.