Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

CANAL IMPULS

PANEL DE DETALLISTES DEL CANAL IMPULS

El Panel de detallistes del Canal Impuls és una investigació contínua de Clau Consultors que té com a objectiu proporcionar a les empreses fabricants i distribuïdores un coneixement exhaustiu del Canal Impuls, el seu comportament i evolució, d'una forma constant i periòdica, mitjançant un panel específicament dissenyat per aquesta finalitat.

Característiques generals

El Panel es basa en les dades obtingudes en 100 establiments del Canal Impuls representatius de l'univers estudiat, quioscos i botigues especialitzades en la venda de dolços, llaminadures, aperitius i fruits secs i d'altres productes comercialitzats a través del Canal Impuls.

Els productes estudiats són els següents: aperitius salats i dolços, caramels, dolços i llaminadures, xiclets, xocolates, fruits secs i d'altres productes de venda al Canal Impuls.

La periodicitat és mensual (tot i que hi ha la possibilitat de disposar d'obtenir la informació amb d'altres periodicitats). Les visites als establiments es duen a terme mensualment, al llarg de la primera setmana del mes següent al de referència, lliurant-se els resultats el quinzè dia laborable del mes.

Procediment de camp i controls

El personal de camp visita mensualment els establiments panelitzats en una data fixa i mitjançant un inventari previ del conjunt de referències estudiades es registren les compres realitzades pel detallista a través de les factures emeses pels proveïdors. Els clients indiquen a cada onada les referències que han de registrar-se.

S'estableix un control continu i sistemàtic de la grandària i la representativitat de la mostra panelitzada, les declaracions realitzades pels detallistes, tot i que la informació bàsica és obtinguda directament a partir de les factures del fabricant o distribuïdor i estudiant la coherència de les dades i de l'evolució del mercat.

Informació obtinguda


Altres possibilitats

A partir de la utilització de la infraestructura del Panel del Canal Impuls es duen a terme, de forma contínua, diversos tipus d'investigació, amb l'objectiu de proporcionar respostes concretes i operatives a les preguntes que puguin plantejar-se els fabricants: