Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

CLAU CONSULTORS, ESTUDIS DE MERCAT I D'OPINIÓ

Recursos humans i infraestructura

Clau Consultors és una empresa d'investigació integrada en totes les seves fases d'activitat.

Xarxa de camp

Potent i ben formada, abasta la totalitat del territori espanyol així com Portugal

Entrevistadors especialitzats en col·lectius complexos

Enquesta personal i telefònica

Amb capacitat per a dur a terme investigacions en qualsevol país del món

Enquesta telefònica amb CATI
Reunió de treball

Processament intern de la informació

Experimentat equip multidisciplinar: sociòlegs, psicòlegs, ITM, ...

Especialització per àrees i departaments

Amb l'última tecnologia aplicada a la investigació de mercats

Aquest caràcter integrat permet garantitzar l'agilitat i confidencialitat que els processos d'investigació requereixen

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL