Investigació mèdica i farmacèutica

Investigació en el sector farma

INVESTIGACIÓ MÉDICA I FARMACÈUTICA

Estudis en el sector farma

Especialització i experiència

Comptem amb àmplia experiència en la realització d'estudis adreçats al sector mèdic i farmacèutic on hem treballat amb tota mena de targets: metges i personal sanitari, farmacèutics, caps de farmàcia hospitalària, pacients, prescriptors, curadors…

Oferta integral d'investigació per al sector Farma

Disposem de capacitat per dur a terme estudis en distints àmbits: centres sanitaris (públics i privats), farmàcies, llars, etc., utilitzant tot tipus de metodologies tant quantitatives com qualitatives.

Oferim suport en estudis clínics tant en la captació de pacients per a assajos clínics com en el seguiment en estudis longitudinals.

 

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL