Gran consum i sector publicitari

Publicitat televisiva

Especialització en estudis per a Gran Consum i Publicitat

Clau Consultors ha desenvolupat multitud d'estudis sobre hàbits de compra i consum, utilitzant tècniques qualitatives, quantitatives i d'enfocament mixt.

Les investigacions s'han adreçat a un ampli ventall de targets (població general, mestresses de casa, caps de família, nens, joves, gent gran, professionals, líders d'opinió...) així com a mostres específiques de tot tipus (de diferents estatus socioeconòmics, usuaris o consumidors de determinats productes, persones que compleixin característiques concretes,...)

La realització d'estudis per a l'avaluació de l'impacte de les campanyes publicitàries (pretest i postest) és una altra de les grans àrees d'especialització del consultor, treballant des de la fase inicial de creació de conceptes a partir d'estudis motivacionals, pretestant qualitativament la campanya (a partir de concept boards, story boards, animatics…) i testant amb metodologies quantitatives el grau de notorietat i valoració dels espots.

 

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL