Estudis de mobilitat i transport

Investigació per al sector del transport

ESTUDIS DE MOBILITAT I TRANSPORT

Investigació per al sector del transport

Quina informació proporcionen els estudis de mobilitat i transport?

Els estudis de mobilitat permeten, en general, conèixer els hàbits i necessitats de desplaçament dels usuaris d'un determinat territori o mitjà de transport, avaluar l'impacte de canvis en l'oferta (introducció de noves línies, estacions, horaris, etc.) o de campanyes de màrqueting, etc.

Els estudis de transport faciliten també la detecció d'anomalies o dèficits en el servei, com l'existència de moments de sobreocupació en que se supera el límit de confort recomanat o la presència d'asimetries importants als trajectes (diferències en el volum de desplaçaments segons el sentit de la marxa) i d’altres.

Especialització i experiència

Clau Consultors atresora una important experiència en la realització d'estudis de mercat en el sector de la mobilitat i del transport en el qual treballa des de l'any 1994.

L'experiència acumulada en aquest sector ens ha permès desenvolupar procediments específics per a la recollida, tractament i presentació de les dades.

 

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL