Estudis sociològics

Societat

Tipus d'investigacions

Més enllà dels estudis orientats eminentment al màrqueting i les estratègies comercials, Clau Consultors ha desenvolupat investigacions de caràcter sociològic i estudis d'opinió sobre temes complexos.

La formació en sociologia i psicologia social dels tècnics fan possible l'elaboració d'una investigació fiable i de qualitat en àrees que tenen un tractament difícil per la seva complexitat (conductes adictives, sexualitat, prejudicis socials…) en les que juguen un rol important els aspectes emocionals, els valors, la cultura i l'impacte social.

Els sociòlegs i psicòlegs socials de l'equip de Clau Consultors disposen d'una àmplia experiència en investigació social, entre d'altres en els següents camps:

• Formació
• Dones
• Joves
• Drogues
• Persones amb disminució
• Immigrants
• Gent gran

 

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL