Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

ESTUDIS ÒMNIBUS

Un estudi òmnibus és una enquesta en la qual s'hi inclouen preguntes de diversos clients i que es du a terme amb una periodicitat fixa.

En la pràctica, un òmnibus és una manera econòmica però eficaç i fiable de fer preguntes a una mostra gran i aleatòria. Així, gràcies a una enquesta òmnibus es pot dur a terme un complet estudi de mercat o una enquesta d'opinió a un cost reduït.

Clau Consultors compta amb una àmplia gamma d'estudis òmnibus que abasten distints àmbits i targets i, en aquest sentit, és un dels serveis d'investigació òmnibus més complet del mercat. Aquest fet, juntament amb el fet de ser molt competitiu en preu respecte de la competència, proporciona als nostres clients l'oportunitat de dur a terme un estudi de mercat sobre qualsevol temàtica a un cost molt ajustat.

Enquestes Òmnibus de Clau Consultors

Població General

ÒMNIBUS POBLACIÓ GENERAL

L'Òmnibus Població General és una enquesta a població espanyola adulta de 18 o més anys, tot i que el target pot adaptar-se a cada necessitat concreta (PLANTEJAMENT AD-HOC).

Periodicitat

Aquest estudi té una periodicitat setmanal amb lliurament de resultats als 10 dies de la data de llançament.

Mostra

La grandària de la mostra és de 500/1.000 entrevistes, amb opció a mides mostrals dissenyades a mesura.

Qüestionari

Investigació quantitativa que es realitza mitjançant qüestionari multiclient d'una llargada màxima de 30 preguntes.

Tarifes segons el tipus de pregunta a incloure en l'enquesta òmnibus

* Fins a 4 ítems

 TIPUS DE PREGUNTA
TIPUS D'ENTREVISTA I
GRANDÀRIA MOSTRAL
DICOTÒMICATANCADABATERIA *OBERTA
Telefònica (500 enquestes)200 €240 €600 €360 €
Telefònica (1.000 enquestes)300 €360 €900 €550 €
Personal (1.000 enquestes)450 €650 €1.625 €870 €
CAPI (500 enquestes)320 €490 €1.225 €740 €
CAPI (1.000 enquestes)480 €740 €1.850 €1.100 €

Mestresses de casa

ÒMNIBUS MESTRESSES DE CASA

L'Òmnibus Mestresses de casa és una enquesta a responsables de la compra (mestresses de casa i, quan aquesta figura no existeix, la persona responsable de la compra) d'arreu d'Espanya.

Periodicitat

Aquest estudi té una periodicitat setmanal, amb lliurament de resultats als 10 dies de la data de llançament.

Mostra

La grandària de la mostra és de 380/800 entrevistes amb l'opció de mides mostrals dissenyades a mesura.

Qüestionari

Investigació quantitativa que es realitza mitjançant un qüestionari multiclient amb una llargada màxima de 30 preguntes.

Tarifes segons el tipus de pregunta a incloure en l'enquesta òmnibus

* Fins a 4 ítems

 TIPUS DE PREGUNTA
TIPUS D'ENTREVISTA I 
GRANDÀRIA MOSTRAL
DICOTÒMICATANCADABATERIA *OBERTA
Telefònica (380 enquestes)160 €230 €575 €320 €
Telefònica (800 enquestes)270 €320 €800 €520 €
Personal (800 enquestes)400 €590 €1.770 €780 €

Homes o Dones

ÒMNIBUS HOMES O DONES

L'Òmnibus Homes o dones és una enquesta a homes o bé a dones d'arreu d'Espanya.

Periodicitat

Aquest estudi té una periodicitat setmanal, amb lliurament de resultats als 10 dies de la data de llançament.

Mostra

La grandària de la mostra és de 500/1000 entrevistes amb l'opció de mides mostrals dissenyades a mesura.

Qüestionari

Investigació quantitativa que es realitza mitjançant qüestionari multiclient amb una llargada màxima de 30 preguntes.

Tarifes segons el tipus de pregunta a incloure en l'enquesta òmnibus

* Fins a 4 ítems

 TIPUS DE PREGUNTA
TIPUS D'ENTREVISTA I 
GRANDÀRIA MOSTRAL
DICOTÒMICATANCADABATERIA *OBERTA
Telefònica (500 enquestes)200 €240 €600 €360 €
Telefònica (1.000 enquestes)300 €360 €900 €550 €
Personal (1.000 enquestes)450 €650 €1.625 €870 €

Infantil

ÒMNIBUS INFANTIL

L'Òmnibus infantil és una enquesta a nens i nenes d'entre 6 i 14 anys d'arreu d'Espanya.

Periodicitat

Aquest estudi té una periodicitat mensual, amb lliurament de resultats als 25 dies feiners (com a termini màxim) de la data de llançament.

Mostra

La grandària de la mostra és de 400/800 entrevistes, amb opció a mides mostrals dissenyades a mesura.

Qüestionari

Investigació quantitativa que es realitza mitjançant un qüestionari multiclient d'una llargada màxima de 25 preguntes.

Tarifes segons el tipus de pregunta a incloure en l'enquesta òmnibus

* Fins a 4 ítems

TIPUS DE PREGUNTA
GRANDÀRIA MOSTRALDICOTÒMICATANCADABATERIA *OBERTA
TARIFA (400 enquestes)500 €660 €1.650 €950 €
TARIFA (800 enquestes)750 €1.000 €2.500 €1.400 €

Joves

ÒMNIBUS JOVES

L'Òmnibus Joves és una enquesta a joves i adolescents (nois i noies d'entre 15 a 29 anys) d'arreu d'Espanya, tot i que el target es pot adaptar a cada necessitat concreta (PLANTEJAMENT AD-HOC).

Periodicitat

Aquest estudi té una periodicitat mensual, amb lliurament de resultats als 25 dies feiners (com a màxim) de la data de llançament.

Mostra

La grandària de la mostra és de 400/800 entrevistes, amb opció a mides mostrals dissenyades a mesura.

Qüestionari

Investigació quantitativa que es realitza mitjançant un qüestionari multiclient d'una llargada màxima de 25 preguntes.

Tarifes segons el tipus de pregunta a incloure en l'enquesta òmnibus

* Fins a 4 ítems

TIPUS DE PREGUNTA
GRANDÀRIA MOSTRALDICOTÒMICATANCADABATERIA *OBERTA
TARIFA (400 enquestes)500 €660 €1.650 €950 €
TARIFA (800 enquestes)750 €1.000 €2.500 €1.400 €

Gent Gran

ÒMNIBUS GENT GRAN

L'Òmnibus Gent Gran és una enquesta a població més gran de 55 anys d'arreu d'Espanya, tot i que el target es pot adaptar a cada necessitat concreta (PLANTEJAMENT AD-HOC).

Periodicitat

La periodicitat d'aquest estudi és de 3 onades per any amb lliurament de resultats als 30 dies feiners (com a màxim) de la data de llançament.

Mostra

La grandària de la mostra és de 500/1.000 entrevistes, amb opció a mides mostrals dissenyades a mesura.

Qüestionari

Investigació quantitativa que es realitza mitjançant un qüestionari multiclient d'una llargada màxima de 25 preguntes.

Tarifes segons el tipus de pregunta a incloure en l'enquesta òmnibus

* Fins a 4 ítems

TIPUS DE PREGUNTA
TIPUS D'ENTREVISTA I 
GRANDÀRIA MOSTRAL
DICOTÒMICATANCADABATERIA *OBERTA
Telefònica (500 enquestes)470 €600 €1.500 €840 €
Personal (1.000 enquestes)700 €900 €2.250 €1.250 €

 

Catalunya

ÒMNIBUS CATALUNYA

L'Òmnibus Catalunya és una enquesta a homes i/o dones catalans de 16 o més anys.

Periodicitat

Aquest estudi té una periodicitat de 3 onades per any, amb lliurament de resultats als 30 dies feiners (com a termini màxim) de la data d'inici del Treball de Camp.

Mostra

La grandària de la mostra és de 1000 entrevistes, amb opció a mides mostrals dissenyades a mesura.

Qüestionari

Investigació quantitativa que es realitza mitjançant un qüestionari multiclient d'una llargada màxima de 30 preguntes.

Tarifes segons el tipus de pregunta a incloure en l'enquesta òmnibus

* Fins a 4 ítems

TIPUS DE PREGUNTA
GRANDÀRIA MOSTRALDICOTÒMICATANCADABATERIA *OBERTA
TARIFA (1000 enquestes)700 €900 €2.250 €1.250 €

Barcelona

ÒMNIBUS BARCELONA

L'Òmnibus Barcelona és una enquesta a homes i/o dones de 16 o més anys de Barcelona (amb possibilitat de considerar Àrea Metropolitana).

Periodicitat

Aquest estudi té una periodicitat de 6 onades per any, amb lliurament de resultats als 30 dies feiners (com a termini màxim) de la data d'inici del Treball de Camp.

Mostra

La grandària de la mostra és de 1000 entrevistes, amb opció a mides mostrals dissenyades a mesura.

Qüestionari

Investigació quantitativa que es realitza mitjançant un qüestionari multiclient d'una llargada màxima de 30 preguntes.

Tarifes segons el tipus de pregunta a incloure en l'enquesta òmnibus

* Fins a 4 ítems

TIPUS DE PREGUNTA
GRANDÀRIA MOSTRALDICOTÒMICATANCADABATERIA *OBERTA
TARIFA (1000 enquestes)600 €800 €2.000 €1.100 €

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL