Atenció: s'obre en una nova finestra. Correu electrònic

EXTERNALITZACIÓ DE TREBALL DE CAMP I EXPLOTACIÓ DE DADES

Si desitja externalitzar una part del procés d'investigació, pot recórrer a nosaltres per a la realització del treball de camp o per a l'explotació estadística dels resultats.

Treball de camp

Clau Consultors disposa d'una xarxa de camp que abasta la totalitat d'Espanya. Està integrada per un ampli i experimentat equip de tècnics i enquestadors que garanteixen treball de camp d'alta qualitat tant en l'àrea qualitativa com quantitativa.

En aquest segon cas, a més, el nostre departament de camp incorpora un equip especialitzat que gestiona tots els processos de control i supervisió de la qualitat del treball de camp realitzat pels enquestadors.

Fem la recollida de dades amb les següents metodologies:

ÀREA QUANTITATIVA

Face to face

Enquesta personal presencial. Disposem d'un ampli equip de coordinadors i enquestadors que abasta la pràctica totalitat del territori espanyol.

Hall-Test

Gestionem el lloguer de sales i el material necessari per a la realització del treball pels nostres enquestadors.

Cati / Cawi / Capi

Cati. Enquesta telefònica assistida per ordinador. Aquest sistema incrementa la qualitat del Treball de Camp a l'incidir en numerosos processos, especialment en tot allò que fa referència a la correcta selecció de l'entrevistat, la qualitat i supervisió (on time) del Treball de Camp i a l'agilitat dels treballs.
Cawi. Enquesta web assistida per ordinador.
Capi. Enquesta personal assistida per ordinador/ Pda.

ÀREA QUALITATIVA

Captacions

Captacions de participants tant per a Focus Group com per a Entrevistes en profunditat. Captació de perfils complexos (líders d'opinió, experts, ...). Extensa base de dades de consumidors de múltiples perfils.

Entrevistadors

Entrevistadors especialitzats en tècniques observacionals com Mystery Shopper o Entrevistes Etnogràfiques.

Altres processos

Coordinació, moderació i transcripció/buidatge d'Entrevistes en profunditat i Focus Group.


Explotació estadística

Clau Consultors disposa d'un experimentat equip multidisciplinar que gestiona tots els processos relacionats amb l'obtenció de dades d'un estudi quantitatiu:

  • Codificació de preguntes obertes
  • Programació de qüestionaris en l'aplicatiu adequat per a cada cas
  • Enregistrament d'enquestes
  • Tabulació i explotació de matrius de dades

Obtindrà com a resultat la matriu de dades en qualsevol format d'ús corrent, incloent gbw (Gandia Barbwin) i sav (Spss) i taules de resultats bivariades sense limitacions pel que fa al nombre de variables de segmentació.

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE MERCAT

© 2024 Clau Consultors, SL